ศูนย์สารสนเทศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

Information and Computer Technology Center of Phramongkutklao College of Medicine

ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ

username และ password สามารถกรอกได้ทั้ง ตัวเล็ก ตัวใหญ่

หลังจากลงทะเบียนแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบศูนย์สารสนเทศ จะตรวจสอบข้อมูลและทำการอนุมัติภายใน 1-2 วันทำการ